Wednesday, July 22, 2009

Kaedah Kajian Lapangan

Menurut Neuman, W. Lawrence.2006. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Aproaches. Pearson International Edition. USA. (378)Kajian Lapangan (KL) : pengkaji terlibat secara langsung dalam penyelidikan / pemerhatian yang dilakukan, dalam skala kecil di persekitaran yang berlangsung seperti kebiasaan.
Interaksi yang berlaku adalah secara semulajadi / natural dan bukan diada-adakan.
Pengkaji berhubung dengan bercakap dan memerhatikan orang / kumpulan yang dikaji.
Contoh kajian di barat : kajian tentang gelandangan, kaki judi profesional, bilik kecemasan, skuad polis dll.
Terarah mengkaji tentang kumpulan sosial yang kurang dikenali atau tidak menjadi tumpuan ramai.
Situasi yang dihadapi pengkaji :
mengambil masa yang lama – berbulan-bulan, bertahun-tahun.
kaji tentang sejarah hidup, hobi, minat, habit/kebiasaan, harapan, ketakutan / impian
Jumpa golongan/kumpulan/orang baru, membina persahabatan & meneroka dunia sosial yang baru – agak menyeronokkan
Kebiasaannya mengundang kepada pelbagai keadaan seperti kekangan masa, tekanan perasaan dan keadaan fizikal yang berbahaya.
Perkara yang timbul dalam kajian lapangan:
1. How do people do Y in the social world?
Bagaimana manusia membuat perkara Y dalam kehidupan sosial mereka?
2. What is the social world of X like?
Apa yang disukai oleh kumpulan sosial X itu?
Aspek yang dikaji:
1. struktur / susunan sosial
2. Aspek kehidupan sosial
3. Cabang-cabang budaya
Kajian lapangan yang berjaya biasanya melibatkan kajian dalam tempoh yang singkat, dalam skala kecil ( pusat jagaan haiwan, kedai dobi, restoran dll)

“ Field method is more like umbrella of activity beneath which any tecnichque may be used for gaining the desire knowledge, and for processes of thinking about this information”

Field research or ethnography (sometimes also called participant observation) involves present-time face-to-face interaction in a setting,which can be anything from a bus stop to a casino to a small town.
The field researcher enters and spends a certain amount of time interacting and observing in the setting—more time in larger and more complex settings such as the small town, less time in smaller and less complex settings such as the bus stop (the casino is in the middle; one might go there at least once a week for a few months). Sumber:http://www.roxbury.net/qualitative.html

Satu cara mendapatkan data linguistik untuk mengkaji fenomena linguistik.
Melibatkan dua pihak : penutur sesuatu bahasa (informan) dan pengkaji linguistik
Dilakukan secara perhubungan peribadi (seboleh mungkin)
Sumber: William J. Samarin.(1993:1).Linguistik Lapangan. Kuala Lumpur.DBP .
Anatomi Kajian Lapangan
1. Mengadakan konseptualisasi.
2. Menentukan tempat penyelidikan.
3. Mendapatkan maklumat latar.
4. Membuat persediaan ke lapangan.
5. Memasuki tempat penyelidikan.
6. Memilih informan atau subjek.
7. Mengumpulkan data.
8. Mengolah dan mentafsir data.
9. Menyemak data.
10. Membuat analisis.
11. Menulis hasil kajian
Sumber: Asmah Hj Omar (2001&2008 : 37-44) Kaedah Penyelidikan Bahasa di Lapangan (Edisi 1 & 2).DBP

No comments:

Post a Comment